Podmienené príkazy Pythonu: if_else, elif, vnorené, ak sú príkazy

^