Sky: Children of the Light je moja nová hra na ukončenie hry, ktorá teraz podporuje ovládače

^