>

Režisér Xenoblade 3 hovorí, že toto nie je „koniec série Xenoblade“

^