Celý predaj čierneho piatku siete PlayStation Network je aktívny

^