Masívny predaj Nintenda na prepínanie 900 hier v skutočnosti zahŕňa niektoré veci prvej strany

^