Funkcie MySQL CONCAT a GROUP_CONCAT s príkladmi

^