Metroid Dread práve dostal demo pre tých, ktorí o tom stále hovoria

^