Magic: Cena karty Gathering sa pri niektorých produktoch zvyšuje

^