(Aktualizácia) Magic: Arena má konečne časovú os pre opravy chýb a najlepšie zo všetkých: Zoznam priateľov

^