Úvod do skriptu VuGen (Virtual User Generator) s príkladom záznamu

^