Dev C ++ IDE: Inštalácia, funkcie a vývoj v C ++

^