Vstup-výstup a súbory v Pythone (otvorený Python, čítanie a zápis do súboru)

^