Výukový program pre manipuláciu so súbormi v Pythone: Ako vytvárať, otvárať, čítať a zapisovať

^