Izák devs Edmund McMillen a Tyrone Rodriguez sú pár príšer

^