Ako pripraviť testovací plán a zapísať testovacie prípady pre aplikáciu ERP - Testovanie ERP, časť 2

^