Tabuľka overenia v teréne (FVT): Technika návrhu testu na overenie v teréne

^