EVO 2012: Výsledky, upozornenie a rozlúčka s horkou vodou

^