Výukový program pre normalizáciu databázy: Príklady 1NF 2NF 3NF BCNF

^