Čo je analýza hraničných hodnôt a rozdelenie ekvivalencie?

^