Existuje nejaká hranica pre začatie a zastavenie úlohy QA v Scrume?

^