Toys'R'Us oslovuje ľudí postihnutých situáciou Lucario amiibo

^