Najvyšších 40 otázok a odpovedí na rozhovor s Java 8 [najdôležitejšie]

^