Jim Ryan zo Sony hovorí, že „očakávame viac“ akvizícií PlayStation

^