Momentálne nie sú žiadne plány na pokračovanie protipožiarnych emblémov, Koei Tecmo však chce urobiť jeden

^