Sea of ​​Thieves dostáva novú kozmetiku pred prvou významnou aktualizáciou obsahu

^