Riziko dažďa je moja nová roguelike posadnutosť

^