Aktualizácia Returnal 2.0 ponúka stavy uloženia uprostred cyklu a režim fotografie

^