Výukový program QTP # 13 - Kroky na vloženie štandardného a obrazového kontrolného bodu do testov QTP

^