Oslabené komunikačné osnovy plánov na premenu E3 z veľtrhu na „festival“

^