The Sims 4's Island Living je zatiaľ jednou z najchladnejších expanzií

^