Štúdio Ken Levine sa teraz nazýva Ghost Story Games

^