V roku 2019 by sa Nintendo malo rozhodnúť odhodlať sa v online hrách (a tiež lokalizovať Matku 3)

^