Ak sa zaregistrujete v spoločnosti Sony, v novembri môžete dostať pozvánku na nákup PS5

^