Prevodovka odkladá problém úpravy mierky Borderlands 3 z dôvodu technických problémov

^