Vlastnosti funkčných požiadaviek a nefunkčných požiadaviek

^