Divinity: Fallen Heroes je nadviazaním na Original Sin 2, ktorý sa viac zameriava na taktiku

^