Tu sú úplné opravné poznámky Smash Ultimate 3.0, vrátane zmien bojovníka

^