Závažnosť a priorita chyby v testovaní s príkladmi a rozdielmi

^