Castlevania: Nocturne sa obnovuje na druhú sezónu

^