Zoznam Java - Ako vytvoriť, inicializovať a používať zoznam v jazyku Java

^