Blizzard: Sojourn Overwatch 2 je „ústrednou postavou organizácie Overwatch“

^