Hazard Zone Battlefield 2042 je režim extrakcie založený na tíme

^