Arika pokorne rozpráva o predaji Fighting EX Layer, PC porte a cross-play

^