Pán Resetti má nový pohľad na resetovanie v Animal Crossing: New Horizons 2.0

^