Nintendo nám dáva bližší pohľad na novú scénu a zbraň Splatoon 3

^