Sprievodcovia organizujú udalosť Magic: Arena na podporu nového formátu Brawl

^