Štúdio režiséra Final Fantasy Tactics, ktoré zvažuje náhrady za chybne spravovaný projekt Kickstarter

^