Čo je systém IVR a ako vykonávať testovanie IVR

^