Valve reaguje na obvinenia z rasizmu vľavo 4 Dead 2

^