Valve zverejnilo úplné dátumy predaja na Steame na zvyšok roka

^